Pogoji uporabe

Pogoji

Zadnja posodobitev: 23. oktober 2020

Pred uporabo naše storitve natančno preberite te pogoje.

Tolmačenje in opredelitve

Tolmačenje

Besede, katerih začetnica je napisana z veliko začetnico, imajo pomen, opredeljen pod naslednjimi pogoji. Naslednje opredelitve imajo enak pomen, ne glede na to, ali so v ednini ali množini.

Definicije

Za namene teh pogojev:

  • Pridruženo podjetje pomeni subjekt, ki nadzoruje stranko, jo nadzira ali je pod skupnim nadzorom stranke, pri čemer “nadzor” pomeni lastništvo 50% ali več delnic, lastniškega deleža ali drugih vrednostnih papirjev, upravičenih do glasovanja za izvolitev direktorjev ali drugega organa upravljanja .

  • Država se nanaša na: Slovenija

  • Društvo (v tej pogodbi imenovano “podjetje”, “mi”, “mi” ali “naše”) se nanaša na Pimp my Walls.

  • Naprava pomeni katero koli napravo, ki lahko dostopa do storitve, na primer računalnik, mobilni telefon ali digitalni tablični računalnik.

  • Storitev se nanaša na spletno mesto.

  • Določila in pogoji (imenovani tudi “pogoji”) pomenijo te pogoje, ki tvorijo celoten dogovor med vami in podjetjem glede uporabe storitve.

  • Storitev družabnih medijev tretjih oseb pomeni katero koli storitev ali vsebino (vključno s podatki, informacijami, izdelki ali storitvami), ki jo nudi tretja oseba in jo storitev lahko prikaže, vključi ali omogoči.

  • Spletno mesto se nanaša na Pimp my Walls, dostopno s https://pimpmywalls.si/

  • Mislite na posameznika, ki dostopa do storitve ali jo uporablja, ali na podjetje ali drugo pravno osebo, v imenu katere ta posameznik dostopa do storitve ali jo uporablja, kot je ustrezno.

Zahvala

To so določila in pogoji, ki urejajo uporabo te storitve, in pogodba, ki velja med vami in podjetjem. Ti pogoji določajo pravice in obveznosti vseh uporabnikov v zvezi z uporabo storitve.

Vaš dostop do storitve in njena uporaba sta pogojena s tem, da sprejmete in spoštujete te pogoje in določila. Ti pogoji veljajo za vse obiskovalce, uporabnike in druge, ki dostopajo do storitve ali jo uporabljajo.

Z dostopom do storitve ali njeno uporabo se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji. Če se ne strinjate z nobenim delom teh pogojev, ne boste mogli dostopati do storitve.

Izjavljate, da ste starejši od 18 let. Podjetje mlajšim od 18 let ne dovoljuje uporabe storitve.

Vaš dostop do storitve in njena uporaba sta pogojena tudi s tem, da sprejmete in upoštevate Politiko zasebnosti podjetja. Naša politika zasebnosti opisuje naše politike in postopke za zbiranje, uporabo in razkritje vaših osebnih podatkov, ko uporabljate aplikacijo ali spletno mesto, in vam pove o vaših pravicah do zasebnosti in kako vas zakon varuje. Pred uporabo naše storitve natančno preberite našo politiko zasebnosti.

Povezave do drugih spletnih mest

Naša storitev lahko vsebuje povezave do spletnih mest ali storitev tretjih oseb, ki niso v lasti ali pod nadzorom podjetja.

Podjetje nima nadzora in ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, politike zasebnosti ali prakse spletnih mest ali storitev tretjih oseb. Nadalje priznavate in se strinjate, da podjetje ne bo odgovorno ali odgovorno, neposredno ali posredno, za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi nastala ali naj bi nastala zaradi ali v povezavi z uporabo katere koli take vsebine, blaga ali storitev, ki je na voljo na ali prek katerih koli takih spletnih mest ali storitev.

Priporočamo vam, da preberete pogoje in pravila ter pravilnike o zasebnosti spletnih mest ali storitev tretjih oseb, ki jih obiščete.

Prekinitev

Vaš dostop lahko prekličemo ali začasno ustavimo iz kakršnega koli razloga, brez predhodnega obvestila ali odgovornosti, tudi brez omejitev, če kršite te pogoje.

Po prenehanju bo vaša pravica do uporabe storitve takoj prenehala.

Omejitev odgovornosti

Ne glede na kakršno koli škodo, ki bi vam lahko nastala, bo celotna odgovornost podjetja in katerega koli od njegovih dobaviteljev po kateri koli določbi teh pogojev in vaše izključno pravno sredstvo za vse zgoraj navedeno omejena na znesek, ki ste ga dejansko plačali s storitvijo, ali 10 EUR, če s storitvijo niste ničesar kupili.

Družba ali njeni dobavitelji v največji meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, v nobenem primeru ne bodo odgovorni za kakršno koli posebno, naključno, posredno ali posledično škodo (vključno, vendar ne omejeno na škodo zaradi izgube dobička, izgube podatkov ali druge informacije, za prekinitev poslovanja, za osebne poškodbe, izgubo zasebnosti, ki izhajajo iz uporabe ali na kakršen koli način povezane z uporabo ali nezmožnostjo uporabe storitve, programske opreme tretjih oseb in / ali strojne opreme tretjih oseb, ki se uporablja s storitvijo, ali sicer v povezavi s katero koli določbo teh pogojev), tudi če je bilo podjetje ali kateri koli dobavitelj obveščen o možnosti takšne škode in tudi če to sredstvo nima bistvenega pomena.

Nekatere države ne dovoljujejo izključitve implicitnih garancij ali omejevanja odgovornosti za naključno ali posledično škodo, kar pomeni, da nekatere od zgornjih omejitev morda ne bodo veljale. V teh državah bo odgovornost vsake stranke omejena v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

Omejitev odgovornosti “KOT JE” in “KOT JE NA VOLJO”

Storitev se vam ponuja “KOT JE” in “KOT NA VOLJO” ter z vsemi napakami in napakami brez kakršne koli garancije. V največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, se družba v svojem imenu in za račun svojih podružnic ter svojih in njihovih dajalcev licenc in ponudnikov storitev izrecno odreka vsem jamstev, bodisi izrecnih, implicitnih, zakonskih ali drugačnih, v zvezi z Storitev, vključno z vsemi implicitnimi garancijami o prodajnosti, primernosti za določen namen, naslovom in nekršitvijo ter garancijami, ki lahko nastanejo med trgovanjem, potekom izvedbe, uporabo ali trgovinsko prakso. Brez omejitev zgoraj navedenega, podjetje ne daje nobenih garancij ali zavez in ne daje nobene izjave, da bo storitev izpolnila vaše zahteve, dosegla načrtovane rezultate,biti združljiv ali delati s katero koli drugo programsko opremo, aplikacijami, sistemi ali storitvami, delovati brez prekinitev, izpolnjevati katere koli standarde učinkovitosti ali zanesljivosti ali biti brez napak ali pa je mogoče kakršne koli napake ali napake odpraviti ali jih bo mogoče odpraviti.

Brez omejevanja zgoraj navedenega niti družba niti kateri koli ponudnik družbe ne daje nobenih predstavitev ali garancij kakršne koli, izrecne ali implicitne: (i) glede delovanja ali razpoložljivosti storitve ali informacij, vsebine in materialov ali izdelkov vključeni nanje; (ii) da bo storitev neprekinjena ali brez napak; (iii) glede natančnosti, zanesljivosti ali valute kakršnih koli informacij ali vsebin, ki jih ponuja storitev; ali (iv) da storitev, njeni strežniki, vsebina ali e-poštna sporočila, poslana iz podjetja ali v njegovem imenu, ne vsebujejo virusov, skriptov, trojanskih konj, črvov, zlonamerne programske opreme, časovnih bomb ali drugih škodljivih komponent.

Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve nekaterih vrst garancij ali omejitev veljavnih zakonskih pravic potrošnika, zato nekatere ali vse zgoraj navedene izključitve in omejitve morda ne veljajo za vas. Toda v takem primeru se izključitve in omejitve, določene v tem oddelku, uporabljajo v največji možni meri izvršljive po veljavni zakonodaji.

Pravo

Zakoni države, razen njenih kolizijskih pravil, urejajo te pogoje in vašo uporabo storitve. Za vašo uporabo aplikacije lahko veljajo tudi drugi lokalni, državni, nacionalni ali mednarodni zakoni.

Reševanje sporov

Če imate kakršno koli zaskrbljenost ali spor glede storitve, se strinjate, da boste spor najprej poskušali rešiti neformalno, tako da se obrnete na podjetje.

Za uporabnike Evropske unije (EU)

Če ste potrošnik Evropske unije, boste imeli koristi od vseh obveznih določb zakonodaje države, v kateri prebivate.

Ločitev in opustitev

Ločitev

Če se za katero koli določbo teh pogojev šteje, da je neizvršljiva ali neveljavna, se bo takšna določba spremenila in razlagala tako, da bo v največji možni meri dosegla cilje takšne določbe v skladu z veljavno zakonodajo, preostale določbe pa bodo še naprej v polni veljavi.

Opustitev

Razen kot je določeno v tem dokumentu, neizpolnitev pravice ali zahteva izpolnitve obveznosti po teh pogojih ne vpliva na sposobnost stranke, da uveljavi takšno pravico, ali kadar koli zahteva takšno izpolnitev kadar koli pozneje, niti odpoved kršitvi ne pomeni odpovedi kakršne koli nadaljnje kršitve.

Tolmačenje prevodov

Ti pogoji so morda prevedeni, če smo vam jih dali na voljo v naši storitvi. Strinjate se, da bo v primeru spora prevladalo izvirno angleško besedilo.

Spremembe teh pogojev

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji kadar koli spremenimo ali nadomestimo te pogoje. Če je revizija pomembna, si bomo razumno prizadevali, da vas bomo obvestili vsaj 30 dni pred začetkom veljavnosti novih pogojev. Kaj pomeni bistveno spremembo, bomo določili po lastni presoji.

Z nadaljnjim dostopom do naše storitve ali njeno uporabo po začetku veljavnosti teh sprememb se strinjate, da vas revidirani pogoji zavezujejo. Če se ne strinjate z novimi pogoji, v celoti ali delno, prenehajte uporabljati spletno mesto in storitev.

Kontaktiraj nas

Če imate kakršna koli vprašanja glede teh pogojev, nas lahko kontaktirate:

  • Po e-pošti: info@pimpmywalls.si